Sony – Headphone MDR-10R

Sony – Headphone MDR-10R from Bullish Filmes on Vimeo.